Groot 1 Tag alt

Groot 6 Tage alt

Groot 13 Tage alt

Groot 19 Tage alt

Groot 26 Tage alt

Groot 34 Tage alt

Groot 40 Tage alt

Groot 49 Tage alt

Groot kurz vor Auszug

Groot nach Auszug