Hermann 1 Tag alt

Hermann 6 Tage alt

Hermann 13 Tage alt

Hermann 19 Tage wlt

Hermann 26 Tage alt

Hermann 34 Tage alt

Hermann 40 Tage alt

Hermann 49 Tage alt

Hermann kurz vor Auszug

Hermann nach Auszug